ایمیل: aliazimi.info@gmail.com

تلگرام :  @aliazimi_info

بلاگ: www.aliazimi.info

شماره تماس :   09133992050